حمایت کنندگان اصلی
سازمانها
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سیویلیکا
بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی
پارک علم و فناوری خراسان شمالی
ستاد ملی سال بین المللی علوم پایه
دانشگاهها
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه کوثر