برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,500,000 ریال
2
1,500,000 ریال
3
0 ریال
4
2,000,000 ریال
تایید انجمن مبنی بر عضویت توسط برگزار کننده سمینار استعلام می شود
5
1,200,000 ریال
تایید توسط انجمن توسط برگزارکنندگان سمینار استعلام می شود
6
2,000,000 ریال
7
500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.