اخذ مجوز ISC
1401-03-19
اخذ مجوز ISC

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، اولین سمینار جبرهای منطقی هم اکنون در وب سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با کد اختصاصی 24209-01220 به ثبت رسیده است.