تمدید مهلت ارسال مقالات
1401-04-14

بنا به تقاضای عده کثیری از شرکت کنندگان محترم، مهلت ارسال مقالات تا 25 تیرماه تمدید می‌شود