نمایه سازی مقالات در سیویلیکا
1401-04-15

بنا به تفاهم نامه منعقد شده با پایگاه نمایه سازی مقالات، سیویلیکا، مقالات ارائه شده در سمینار در این پایگاه نمایه خواهد شد.