افتتاحیه
1401-06-01

به اطلاع شرکت کننده محترم می رساند، مراسم افتتاحیه سمینار چهارشنبه مورخ 01.06.02 ساعت 15 از طریق لینک meeting.ub.ac.ir/Algebra برگزار خواهد شد.